Wat doet BMW ?

Het bedrijfsmaatschappelijk werk is er op gericht om medewerkers, leidinggevenden en management in organisaties te begeleiden bij knelpunten in de arbeids- of privé situaties die hun uitwerking hebben op de werksituatie. Bijvoorbeeld conflicten, spanningen in de relatie met collega’s, leidinggevende en/of ondergeschikten:

 • gebrek aan motivatie, ervaring van over- en onderbelasting in het werk.
 • onzekerheid over voortbestaan werk, functie of bedrijf.
 • verminderd functioneren, disfunctioneren en/of arbeidsongeschiktheid.
 • aanpassingsproblemen na organisatieverandering, overplaatsing, functieverandering.
 • ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldervaringen.
 • discriminatie, pesten en/of (seksuele) intimidatie.
 • re-integratie na langdurig verzuim.
 • verlies van werk of functie.
 • persoonlijke problematiek.
 • persoonlijke effectiviteit en communicatie.


Als bedrijfsmaatschappelijk werker kan ik hiermee bijdragen aan uw organisatiedoelstelling. Ik richt me op medewerkers, leidinggevenden en management.
Als medewerkers uitvallen, dreigen uit te vallen, of als hen zaken in de privé sfeer overkomen, gaan zij daar op een bepaalde manier mee om. Samen met de medewerker probeer ik erachter te komen hoe deze hier mee omgaat. Als dit voor hem/haar zelf duidelijk is is deze vaak al een end op weg het e.e.a. zelf te hanteren of op te lossen. Mijn doel is er op gericht om de medewerker van de slachtoffer- naar de regisseur rol te begeleiden.

Werkwijze van het BMW

 • informatie en advies.
 • probleemverheldering.
 • psychosociale begeleiding.
 • conflictbemiddeling.
 • bemiddeling naar leidinggevende of andere disciplines in de organisatie.
 • bemiddeling naar externe instanties of andere hulpverleners.
 • verwijzing voor specifieke hulpverlening.
 • consultatie.
 • persoonlijke effectiviteit en communicatie.

 

Referenties vanaf 2000

TU Delft, het GIMD, KPN, KPN Callcenter, Ikea
Gemeenten: Hellevoetsluis, Spijkenisse, Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, Rotterdam
Belastingdienst: Douane, Fiod, Blauw