EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Tanja Herbert. Sinds 2000 ben ik werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker. Sinds 1 januari 2013 werk ik als ZZP-er. U bent op mijn site terecht gekomen dus bent u waarschijnlijk op zoek naar een bedrijfsmaatschappelijk werker.
Als een organisatie er voor kiest om bedrijfsmaatschappelijk werk in te zetten  maakt deze hier mee duidelijk dat men medewerkers wil ondersteunen. Bijvoorbeeld  als deze problemen ervaren op het gebied van het persoonlijk en/of sociaal functioneren op de werkplek.
In mijn rol van bedrijfsmaatschappelijk werker,  kan ik zeker in deze tijd die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen,  aan uw organisatie een bijdrage leveren t.a.v. het bovenstaande. Uiteraard ben ik lid van BAMW (beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers).

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die ik t.b.v. uw organisatie kan inzetten.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Dit houdt o.a. in hulpverlening, begeleiding en advies voor medewerkers en organisatie. Een concretere omschrijving van deze activiteiten kunt u hier lezen.

 

Coaching

Persoonlijke coaching  van medewerkers die zich kenmerkt door doelgerichtheid en gericht is op ontwikkeling van medewerkers. Dit kan o.a. b etrekking hebben op te maken keuzes, ambities, dilemma´s en knelpunten t.a.v. hun werksituatie en hun persoonlijk functioneren in deze.
www.krachtvanleren.nl

 

Psychosociaal advies

Een advies dat aansluit bij de vraag van de cliënt en zijn beleving met als doel  dat deze de ruimte vindt om keuzes te maken die aansluiten op eigen wensen/behoeften. Mijn interventies zijn gericht op uw medewerker in  relatie zijn/haar werkomgeving en de wisselwerking daar tussen.

 

Op de werkplek

Bovenbeschreven activiteiten voer ik in uw bedrijf uit. Dit houdt voor uw medewerker  in dat deze geen reistijd kwijt is.  De gesprekken vinden plaats op de werkplek.